لوازم جانبی دستگاه نوار عصب و عضله

لوازم جانبی دستگاه نوار عصب و عضله

سوزن یکبار مصرف EMG
سوزن یکبار مصرف الکترومیوگرافی EMG

سوزن یکبار مصرف EMG یکی از مهمترین مواد مصرفی در حوزه تشخیص بیماری‌های عصب و عضله است. این سوزن که در شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی برای دستگاه‌های ایرانی و خارجی مختلف ساخته می‌شود،