نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله یکی از شاخص‌های مهم تشخیص بیماری‌های طب فیزیکی و توانبخشی است.