• تست نوار مغز و اعصاب
  • توسط : ادمین
    17 اردیبهشت 1402
  • تست نوار مغز چیست و چه کاربردی دارد؟

    تست نوار مغز برای تشخیص بیماری های مربوط به عملکرد مغز مورد استفاده قرار می گیرد. این تست همچنین در موارد آسیب به سر کاربردی است.