تفاوت چیست؟ QEEG در مقابل EEG

/Image/00000230905-1109838.jpg
توسط : ادمین
9/5/2023 11:11:29 AM
تفاوت چیست؟ QEEG در مقابل EEG

EEG مخفف Electroencephalogram است. کلمه الکترو از لاتین از طریق اساطیر یونانی آمده است. الکترا دختر شاه آگاممنون و ملکه کلیتمنسترا از اساطیر یونانی بود و نام او به کلمه کهربا ترجمه می شود.

QEEG در مقابل EEG - تفاوت چیست؟

برای درک تفاوت بین EEG و QEEG لطفاً در مورد هر دو اسکن EEG و اسکن QEEG در زیر بیاموزید.

 

EEG یا EEG Scan چیست؟

EEG مخفف یا مخفف Electroencephalogram است. کلمه الکترو از لاتین از طریق اساطیر یونانی آمده است. الکترا دختر شاه آگاممنون و ملکه کلیتمنسترا از اساطیر یونانی بود و نام او به کلمه کهربا ترجمه می شود.

 

سر فرانسیس بیکن برای اولین بار آن را در Pseudodoxia Epidemica نوشته شده در سال 1646 رایج کرد و برای توصیف طبیعت کهربا برای جذب با استفاده از الکتریسیته ساکن از دیگر اجسام باردار استفاده شد. اینگونه است که ما کلمه فعلی خود را برای برق داریم. Encephalon نیز از زبان یونانی است و به معنای "سر" یا "مغز" است. گرم کلمه یونانی برای اندازه یا کوچک است. اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، تکه ای از فناوری به دست می آید که فعالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند.

 

اندازه گیری های EEG به صورت امواج ثبت می شوند، به این معنی که اندازه و جهت دارند. این امواج توسط متخصصی که می تواند حالات مختلف بیماری در مغز را تعیین کند، تفسیر می شود.

دستگاه QEEG

علاوه بر این، الکتروانسفالوگرافی (EEG) اندازه گیری الگوهای الکتریکی در سطح پوست سر است که فعالیت قشر مغز را منعکس می کند. این الگوهای الکتریکی معمولاً به عنوان امواج مغزی شناخته می شوند.

برای خرید دستگاه نوار مغز EEG و اطلاعات بیشتر از امکانات دستگاه QEEG دستگاه میتسار می توانید با ما در ارتباط باشید.

QEEG یا QEEG Scan چیست؟

EEG کمی (QEEG) تجزیه و تحلیل EEG دیجیتالی شده است و در اصطلاح عادی، گاهی اوقات به آن "نقشه مغزی" نیز می گویند.

 

Q در QEEG به کمی اشاره دارد. Quanta، یا در زمان مفرد، Quantum، اندازه‌گیری بنیادی کوچک‌ترین واحد یک مجموعه معین از اقلام است. گرفتن QEEG به این معنی است که EEG ثبت شده و به اعداد محاسبه شده برای تعیین عملکرد مغز تقسیم می شود.

 

QEEGها برای ارزیابی عملکرد مغز بر اساس نانوثانیه به نانوثانیه به رایانه‌های قدرتمند و الگوریتم‌های ریاضی پیچیده نیاز دارند. فرآیند QEEG به متخصصان Myneurva این امکان را می دهد که از طریق این ترکیب از اندازه گیری دقیق و مقایسه کمی، نقشه مغزی ایجاد کنند.

 

QEEG از یک الگوریتم ریاضی به نام تحلیل طیفی یا تبدیل سریع فوریه برای محاسبه ولتاژ بر فرکانس برای مناطق کلیدی مغز استفاده می کند. FFT تابعی را تولید می کند که در آن میکرو ولتاژ بر فرکانس رسم می شود.


این تابع یا FFT با پایگاه داده‌ای مقایسه می‌شود که از نظر آماری برای یک جمعیت از طریق توزیع گاوسی و Z-Score هنجار شده است. به بیان ساده، اگر یک ناحیه شناخته شده از مغز با Z-Score داده شده بیشتر از 2 سیگما متفاوت باشد، می توان نتیجه گرفت که یک فرد بر اساس پایگاه داده مقایسه عملکردی بهبود یافته یا نقص دارد.


منبع: myneurva